Trenden är bruten – konkurserna ökar igen

Antalet konkurser i Sverige har minskat under en längre tid. Men nu tycks den positiva trenden bruten. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.

Sedan årsskiftet, och ännu längre tillbaka, har antalet konkurser i Sverige minskat markant. Men i juni tycks den positiva trenden bromsa in.

– I Sverige ökade konkurserna under juni med 10 procent. Det är inte fråga om någon dramatisk försämring jämfört med föregående år, men ändå ett tecken på att allt fler företag tvingas ge upp efter att under en längre period varit ekonomiskt pressade, konstaterar Harald Stjerna, partner på Syna.

Klicka här för att se konkurserna i ditt län, din kommun eller ort:
https://kreditrapporten.se/konkurser-juni-2021

Parallellt med att antalet konkurser minskat har också antalet nystartade företag ökat kraftigt sedan coronapandemin började. En ökning som fortsatt även under 2021.

– Under 2020 ökade antalet nystartade aktiebolag med 24,4 procent jämfört med 2019. En väsentlig anledning är att kravet på aktiekapital minskade från 50 000 kronor till 25 000 kronor – ett resultat av januariavtalet. Visserligen var många som startade aktiebolag sedan tidigare enskilda näringsidkare eller hade handelsbolag, men nettotillskottet av nya aktiebolag är ändå betydande, fortsätter Harald Stjerna.

– En hel del av de som permitterades under pandemin har haft tid att göra slag i saken, att ta steget att försöka förverkliga den idé man kanske haft tankar på under en längre tid. Som permitterade har de haft inkomsten garanterad och tänker att de kan börja i liten skala, fortsätter Harald Stjerna.

– Det är dock först under de kommande åren som vi får bevis för om de nya företagen också leder till expansion och fler arbetstillfällen eller om det bara blev fler hobbysföretagare. Man ska också komma ihåg att det för många är ett stort steg att säga upp sig från en trygg, fast anställning. En hel del av de som startat eget kommer därför säkert att återvända till sin gamla arbetsplats när permitteringarna upphör.

Statistik om nystartade företag i Sveriges län från första halvåret 2021:
https://upplysningar.syna.se/nyheter/nyhet/nyforetagandet-okar-stort

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.