Stort signalvärde när näringslivet investerar stort i Hylte

Hylte vinner Bästa Tillväxt 2019

Hylte kommun vinner Bästa Tillväxt 2019 i Hallands län. På andra respektive tredje plats kommer Varberg respektive Laholm.

Det heter att nöden är alla uppfinningars moder, och det ligger säkert mycket i det. 2012 slog det mer eller mindre ner som en bomb att den största arbetsgivaren i Hylte kommun, Stora Enso, skulle lägga ner en stor del av sin verksamhet på orten.

– Över en natt varslades drygt 400 personer om avsked och krisen var nära, berättar Camilla Johansson som är näringslivsansvarig i Hylte kommun. Men med gemensamma ansträngningar vändes nattsvart till vad som nu er ut att bli en ljus framtid. Det vi från kommunen bidrog med var bland annat att etablera kontakter med olika lärosäten.

I dag kör Stora Enso för fullt igen. Men utöver tillverkning av tidningspapper tillverkar man numera också biokomposit samt ett nytt förpackningsmaterial gjort av pappersmassa. Dessa två nya verksamheter hamnade glädjande nog i Hylte. I dag arbetar över 420 personer på bruket.

 

Men det är inte bara Stora Enso som investerat stort i Hylte. Även Derome Timber kommer att göra en satsning i miljardklassen på ett helt nytt, hypermodernt sågverk. Och med det följer givetvis nya efterlängtade arbetstillfällen.

– Förutom att det skapar sysselsättning i kommunen har båda investeringarna ett högt signalvärde. Det visar att företagen tror på Hylte som ort, och det har i sin tur sporrat andra företag att följa efter, att våga investera, fortsätter Camilla Johansson.

– Företagandet här präglas mycket av långsiktighet. Man är mån om att jobben ska finnas kvar och man är också beredd att investera i ny teknik och nya innovationer för att bevara sin konkurrenskraft. Det gör att vi har många stabila och välmående företag, och ett näringsliv som är diversifierat och därmed inte lika konjunkturkänsligt.

 

Om Hylte av tradition varit en kommun med många tillverkande företag har en annan näringsgren kommit att växa sig allt starkare under senare år.

– Besöksnäringen har expanderat kraftigt och det har skapats många nya, mindre företag. Många turister, framför allt från Danmark, Tyskland och Holland, uppskattar det Hylte har att erbjuda i form av natur, skogar, sjöar och vattendrag.

I början av nästa år invigs dessutom en helt ny färjelinje mellan Halmstad och Grenå som Hylte kommun hoppas och tror ska innebär att än fler turister söker sig till de halländska urskogarna. Med den nya färjan blir det bekvämt för den över en miljon stora befolkning som finns på norra Jylland, i bland annat Århusregionen, att enkelt ta sig till Sverige för en dagsutflykt, weekend eller några semesterveckor.

– Vi tror att besöksnäringen kommer att få ett ordentligt uppsving de närmaste åren och det är bra eftersom det skapar ökat underlag även för våra butiker, säger Camilla Johansson.

 

This entry was posted in Bästa Tillväxt, Bästa-Tillväxt, test Public news. Bookmark the permalink.

Leave a Reply