Snabba konsumtionslån ett växande problem

I väntan på nya verktyg som stärker konsumentskyddet, som en möjlighet för långivare att se kundens alla skulder, måste företag som sysslar med kreditgivning också ta sitt ansvar för att motverka att konsumenter far illa, menar bland annat Kronofogden.

Konsumentkrediter är en viktig del i en fungerande ekonomi. Och konsumtionslånen utgör en allt större del av svenskarnas lånekostnader.

Aldrig tidigare har det varit så snabbt och enkelt att låna pengar. Samtidigt har tillgängligheten lett till att allt fler får betalningsproblem. Det menar bland annat Kronofogden är ett växande problem, framför allt bland unga som på kort tid kan dra på sig stora skulder som det senare är svårt att återbetala eftersom de växer med ränta på ränta.

Utvecklingen syns tydligt både hos inkassobolagen och hos Kronofogden. De senaste åren har allt fler konsumtionslån skickats till Kronofogden och till allt högre belopp. De senaste fyra åren har skulderna som skickats till Kronofogden ökat med i genomsnitt 194 miljoner kronor per månad.

Nu efterlyser Kronofogden och flera andra myndigheter att branschen på egen hand vidtar åtgärder för att stärka sina rutiner, att exempelvis göra ordentliga kreditprövningar och att ta fasta på sina skyldigheter att sätta låntagarnas intressen främst, det som kallas god kreditgivningssed.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.