Rekordlite kontanter i Sverige

Andelen kontanter i samhället fortsätter att minska och har nu nått en rekordlåg nivå. Men vad händer om någon ”drar ut sladden”?

I en undersökning från Riksbanken förra året uppgav färre än var tionde som tillfrågades att de använt kontanter vid sitt senaste köp. Hälften hade inte använt det alls under den senaste månaden.

Alldeles ny statistik från SCB visar nu att kontanternas andel av penningmängden är rekordlåg – bara 1,33 procent, eller 62 miljarder kronor. Det är den lägsta nivån som uppmätts i Sverige hittills. Det betyder i det närmaste att 99 procent av våra pengar är elektroniska.

Förklaringen, eller rättare sagt förklaringarna, till att vi i Sverige använder så lite kontanter är att vi är snabba på att ta till oss ny teknik. I dag är det inget konstigt att använda betalkort, Swish eller att handla över nätet.

Samtidigt som det kontantlösa samhället växer ökar också vår sårbarhet. Vad händer om någon ”drar ut sladden”? Risken är då att mycket av det vi bara förutsätter ska fungera lamslås.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.