Rekordlågt antal konkurser, men en kraftig ökning i två av tre storstadslän

Konkurserna minskar på riksnivå, men ökar i två av de tre viktiga storstadslänen. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.

Konkurserna i Sverige fortsätter att minska för andra månaden i följd. Visserligen bara med 1 procent i augusti jämfört med samma månad förra året.

– Det är naturligtvis glädjande, säger Harald Stjerna, partner på Syna. Men bakom nedgången, som måste betraktas som synnerligen måttlig, döljer sig flera orosmoln. Ett är att konkurserna i två av landets tre storstadsområden, och ekonomiska drivhjul, ökade.

I Skåne var ökningen hela 24 procent medan den stannade vid 13 procent i Stockholms län. Dock ska man ha i minnet att de största konkurserna, både omsättningsmässigt och sysselsättningsmässigt, skedde i Stockholms län.

I Västra Götalands län gick utvecklingen i motsatt riktning. Här minskade konkurserna under månaden med 21 procent. Samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att konkurserna där ökade avsevärt både i juni och juli. Uppsala län och Hallands län är två andra län där konkurserna tagit rejäl fart i augusti.

– En tolkning är att Västra Götalands län, med många industriföretag, legat lite före de båda andra storstadslänen och att dessa nu ”kommit i kapp” när det gäller antal konkurser, fortsätter Harald Stjerna. Därför ska det bli mycket intressant att följa utvecklingen under de närmaste månaderna för att se om det är en långsiktig trend.

I augusti är det framför allt två branscher som haft det extra motigt – dels byggbranschen, dels restaurangbranschen. I båda fallen rör det sig huvudsakligen om mindre företag som fått det allt svårare att få intäkter och utgifter att gå ihop.

– Mycket talar också för att många små företag även i fortsättningen kommer att behöva kämpa i uppförsbacke, understryker Harald Stjerna. Visserligen är ekonomin i stort på väg att ta fart igen. Men samtidigt kommer de olika stödpaket som regeringen introducerat att fasas ut successivt samtidigt som det är dags för företagen att reglera de uppskjutna skatter och arbetsgivaravgifter som för många varit en del i försöken att göra det möjligt att överleva coronakrisen.

– Många företag, framför allt de små och medelstora, har inte den bufferten i dag och kommer under lång tid att få kämpa för sin fortsatta överlevnad även om coronapandemin nu så sakteliga verkar klinga av.

– Sammanfattningsvis är det befogat med en viss optimism parat med försiktighet. Som företagare är det därför kanske viktigare än någonsin att ha kontroll på vem man gör affärer med, avslutar Harald Stjerna.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.