Näringslivet i Olofström går för fullt

Olofström vinner Bästa Tillväxt 2019

Olofströms kommun vinner Bästa Tillväxt 2019 i Blekinge län. På andra respektive tredje plats kommer Sölvesborg respektive Karlshamn.

Förr om åren handlade nyhetsrapporteringen ofta om nedskärningar i Olofström. Men av det syns mycket lite numera.

– Tvärtom, säger Kjell Persson som är näringslivschef i kommunen. Vi har haft många bra år och näringslivet står i dag starkare än på mycket länge. Sedan 2010 har det skapats 1 400 nya arbetstillfällen bara inom den privata sektorn i kommunen.

– Den främsta förklaringen till den positiva utvecklingen är att vi är en utpräglad entreprenörsort där människor har idéer och vågar satsa. Men det finns också ett klokt ledarskap och en förmåga att vara lyhörd för vad marknaden efterfrågar.

 

Mycket i Olofström kretsar kring tillverkning. Kommunen med 13 500 invånare har till skillnad från många andra en mycket stor andel anställda i det privata näringslivet jämfört med det antal som arbetar inom den offentliga sektorn.

– I dag jobbar 7 000 personer inom det privata näringslivet medan den offentliga sektorn inte sysselsätter fler än 1 400, förklarar Kjell Persson. Dessutom har näringslivet i Olofström en stor betydelse för hela västra Blekinge och en stor del av södra Småland. Vi har en daglig arbetsinpendling på 3 000 personer, så vi är fler människor på dagen än vad vi är om natten.

– Just nu har det dessutom aldrig någonsin tillverkats så många produkter i Olofström som nu. En lång period av högkonjunktur har verkligen satt avtryck.

 

I Olofström finns över 1 000 företag och då är inte ens Volvo medräknat eftersom man har sitt säte i Göteborg. Volvo är annars den största arbetsgivaren i kommunen följt av bland annat kinesiska Bao Steel och EBP som tillverkar reservdelar till ett flertal billeverantörer.

Andra stora privata arbetsgivare är Safeman, underleverantör till fordonsindustrin, logistikföretaget Sandahls Fulload och Olle Svenssons partiaffär som arbetar med frukt och bär.

– Dessutom har vi många små och medelstora företag som växer och utvecklas i positiv riktning. Ofta handlar det om företag som bidrar till att bredda vårt näringsliv, till exempel inom besöksnäringen.

 

Lika positivt som att det går bra för de befintliga företagen i Olofströms kommun är det att det bara i år kommit till 50 nya.

– Visserligen handlar det ofta om små företag, ofta inom tjänstesektorn, men det betyder inte att de med tiden inte skulle kunna växa.Särskilt positivt tycker jag att det är att det är många kvinnor som startar eget.

– Av våra nyföretagare är 38 procent kvinnor och det vill jag påstå är en hög andel jämfört med hur det ser ut i många andra kommuner, avslutar Kjell Persson.

 

This entry was posted in Bästa Tillväxt, Bästa-Tillväxt, test Public news. Bookmark the permalink.

Leave a Reply