Många nya företag sedan årsskiftet

Samtidigt som konkurserna minskar i antal ökar antalet nystartade företag kraftigt.

Antalet nystartade aktiebolag har varit högt under en längre tid. År 2020 startades det fler nya företag trots coronapandemin än 2019 och inledningen på 2021 visar på en fortsatt god tillströmning av nya aktiebolag.

– Under 2020 var ökningen 25 procent jämfört med 2019. Totalt startades 57 682 nya aktiebolag, fler än någonsin tidigare. Mycket tyder också på att den positiva utvecklingen fortsätter, konstaterar Harald Stjerna, partner på Syna. Särskilt positiv har utvecklingen varit i Västra Götalands län och Skåne medan Stockholms län har en avsevärt mindre ökning av antalet nya företag.

– Hittills i år, till och med den siste april, har antalet nya företag ökat med i det närmaste 8 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Det betyder 1 653 fler nystartade aktiebolag jämfört med 2020 och totalt 22 473 nya aktiebolag, ett bevis så gott som något på att det finns en stark framtidsoptimism.

– Det finns flera förklaringar till det ökade nyföretagandet. Ett är det sänkta kravet på aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor, som säkert gjort att många vågat ta steget att starta eget. En annan kan vara att personer som blivit uppsagda eller permitterade under pandemin valt att bli egenföretagare i stället, förklarar Harald Stjerna.

– Merparten av de nystartade företagen är visserligen små, men samtidigt ska man komma ihåg att en stor del av det svenska näringslivet är småskaligt och att de flesta nyanställningar sker i små företag som går från en till två medarbetare eller från två till tre, fyra. Hela 96 procent av alla svenska företag har mindre än 10 anställda och två tredjedelar av samtliga företag har 1 till 4 anställda.

Förutsatt att det inte dyker upp några oväntade bakslag beträffande coronapandemin eller något annat, ser Harald Stjerna framtiden som hoppingivande.

– I takt med att allt fler blir vaccinerade och kan röra sig ute i samhället utan begränsningar finns det all anledning att se tiden an med tillförsikt. Det gäller inte minst krogbranschen som haft det extra kämpigt. Även besöksnäringen i stort med hotell, campingplatser och olika attraktioner borde gynnas när många planerar att semestra hemma i Sverige.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.