Många barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden

Nästan 177 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Men det finns stora skillnader mellan olika kommuner.

I början av sommaren levde cirka 177 000 barn i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering. Det är en visserligen en minskning med 3 procent jämfört med samma tid förra året. Men samtidigt belyser det tydligt att många familjer är ekonomiskt utsatta.

Bakom siffran döljer sig stora skillnader. I skånska Lomma är det färre än ett barn av sextio, medan det i Ljusnarsberg, i Örebro län, är ett barn av fyra. På länsnivå är skillnaderna inte lika stora. I Södermanland är andelen barn i familjer med skulder mer än dubbelt så hög som i Västerbotten.

Under sommaren är det extra jobbigt för många familjer som har svårt att få pengarna att räcka till när man inte har råd att åka på semester eller kan låta barnen delta i aktiviteter som deras kompisar kan. I en tid när många förlorat sina arbeten, som nu under coronapandemin, är det de hushåll med minst marginaler som oftast drabbas hårdast.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.