Kraftig minskning av antalet konkurser i april

Konkurserna har minskat kraftigt sedan årsskiftet och april månad är inget undantag.

Ända sedan nyåret har antalet konkurser i Sverige minskat. Hittills i år med 23 procent och mycket tyder på en fortsatt positiv utveckling.

– I april minskade konkurserna med hela 47 procent jämfört med samma månad för ett år sedan, då många företag gick i konkurs som en direkt konsekvens av att coronapandemin slog till med full kraft. Men även jämfört med april 2019 minskar konkurserna, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

– Visst är det många företag som har det fortsatt kämpigt, särskilt mindre och medelstora, men statistiken talar ändå sitt tydliga språk. Mycket tyder på att företagen klarat av att ”övervintra” och att de stödåtgärder som vidtagits haft god effekt. Men det finns också varningsklockor. En sådan är arbetslösheten som ligger på en fortsatt hög nivå.

I de tre storstadsregionerna är utvecklingen lik den på riksplanet. I Stockholms län minskade konkurserna i april med 48 procent, i Västra Götalands län med 57 procent och i Skåne län med 53 procent.

Se statistik i ditt län, din kommun eller ort:
https://kreditrapporten.se/konkurser-april-2021

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.