Fortsatt positiv utveckling i svensk ekonomi

SCB Fortsatt positiv utveckling i svensk ekonomi

Sveriges ekonomi fortsatte att växa andra kvartalet i år. Det var framförallt ökade investeringar som drog upp BNP.

Efter den historiskt stora nedgången andra kvartalet förra året har BNP ökat varje kvartal sedan dess. I juli fortsatte den positiva trenden när BNP-indikatorn steg för tredje månaden i följd. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

Hushållens konsumtion ökade i juli och bidrog till uppgången i BNP-indikatorn. ”En upptrappad vaccinationstakt under våren har fått hushållen att öka sin konsumtion och bidragit till fler hotell- och restaurangbesök” säger Maria Schoultz, nationalekonom på SCB.

Läs mer på SCB.se

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.