Förseningsavgift väntar om årsredovisning inte lämnas i tid

Reglerna om förseningsavgift är tvingande på så sätt att Bolagsverket är skyldigt att påföra förseningsavgift när årsredovisningen inte lämnas in i tid.

Årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse måste enligt lag skickas in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Den bestämmelsen har inte ändrats med anledning av coronapandemin.

En konsekvens av för sent inlämnad årsredovisning är förseningsavgift som inte ändrats med anledning av coronapandemin.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.