Fler planerar att anställa

Konjunkturinstitutet Fler planerar att anställa

Under coronakrisen föll företagens anställningsplaner kraftigt. De senaste månaderna har dock optimismen bland företagen ökat och planerna på att nyanställa har tagit fart.

Sedan våren 2020 har coronakrisen helt kommit att dominera utvecklingen på arbetsmarknaden då varsel och korttidspermitteringar steg kraftigt när pandemin bröt ut. Även anställningsplanerna sjönk dramatiskt, enligt siffror som presenteras av Konjunkturinstitutet.

Men nu har det vänt och anställningsplanerna ligger nu på höga nivåer. Den positiva utvecklingen gäller för näringslivet i sin helhet där ett kraftigt ökat antal företag uppger att de planerar att nyanställa inom tre månader.

Det är framför allt inom tjänstesektorn och industrin som de nya jobben finns, men även inom handeln planerar företagen att nyanställa om än inte i lika stor utsträckning.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.