Fler företag har svårt att betala sina räkningar

Det tuffa ekonomiska läget för många företag, som en direkt följd av coronapandemin, visar sig också allt mer i statistiken för betalningsförelägganden.

Att det är kämpigt för många företag bekräftas av att antalet ansökningar om betalningsföreläggande som lämnats över till Kronofogden ökat kraftigt under det första kvartalet i år jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Kronofogdens egen ärendestatistik handlar det i storleksordning om en ökning på närmare 11 procent på riksnivå.

I april skedde dock en minskning av antalet ansökningar, minus 27 procent jämfört med april 2020. Men en enskild månad är en kort tid och utgör därför inget säkert underlag för att se en förändrad trend.

– När ett företag drar på sig betalningsförelägganden är det en tydlig indikation på att det finns problem med exempelvis svagt kassaflöde eller att man erbjuder varor och tjänster som inte efterfrågas, och som gör att man inte längre förmår att betala sina räkningar när försäljningen sviktar. På sikt kan det betyda att företaget hamnar på obestånd och i slutändan går i konkurs.

– Därför är det viktigt, i tider som dessa, att som företagare ha kontroll på vem man gör affärer med genom att kontinuerligt följa upp fall där man inte får betalt i tid. På så sätt minskar risken för obehagliga överraskningar som i värsta fall gör att det egna företaget kan hamna i trubbel i samband med större kundförluster, avslutar Harald Stjerna.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.