Färre startade företag i juli

Efter att ha ökat kraftigt så minskar nu nyföretagandet. Under juli månad nyregistrerades 12,1 procent färre företag än i juli förra året.

Totalt registrerade 43 395 nya företag under årets första sju månader. Det ska jämföras med 40 467 under samma period 2020. Det är endast 7,2 procent fler nya företag än föregående år.

Coronapandemin har haft en starkt bidragande orsak till att många nya företag startats. Mot bakgrund av alla varsel och permitteringar sökte många nya möjligheter till försörjning. Att nyföretagandet i juli detta år är lägre än motsvarande siffror för både 2018 och 2019 är därför noterbart.

Bland kommunerna har Stockholm, som är den ledande ekonomiska motorn, tappar rejält med fart. Flest nya företag i år, procentuellt sett, har skapats i Blekinge, Västra Götaland och Västerbotten. Sämst har utvecklingen varit i Uppsala län, Norrbotten och Gotland.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.