Färre nystartade företag i augusti

Bolagsverket Färre nystartade företag i augusti

Under augusti nyregistrerades något färre företag på Bolagsverket. Minskningen var 2,8 procent jämfört med samma månad 2020.

Även om det är en nedgång ligger nyföretagandet på en historiskt sett hög nivå. Totalt registrerades 4 550 nya företag i augusti jämfört med 4 682 under augusti 2020.Den företagsform som ökade mest var aktiebolag med en ökning på 4,3 procent.

Förklaringen till det starka intresset att starta företag ligger i att många, såväl inrikes- som utrikesfödda, av nödvändighet mot bakgrund av den högre arbetslösheten sett sig tvungna att starta eget. En annan förklaring är att det sänkta kravet på aktiekapital, från 50 000 kronor till 25 000 kronor, gjort det enklare och mer överkomligt och mindre riskfyllt att starta en verksamhet.

Hittills under årets åtta första månader har 47 945 företag nyregistrerats jämfört med 45 149 under samma period 2020. Det är en ökning med 6,2 procent jämfört med föregående rekordår. Siffran inkluderar aktiebolag såväl som handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.