Branscherna som drabbats hårdast

Många branscher har drabbats hårt, både direkt av covid-19 och av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen.

Det är framför allt tre branscher som har påverkats mycket negativt. Inom hotell- och restaurangbranschen föll omsättningen med 30 procent mellan 2019 och 2020. Samtidigt minskade antalet anställda i branschen med 19 procent.

Inom kultur, nöje och fritid gick omsättningen ned med 19 procent och antalet anställda backade med 16 procent. För branschen uthyrning, fastighetsservice och resetjänster var tappet i omsättning 19 procent och antalet anställda minskade med 8 procent.

Totalt för de undersökta företagen i samtliga branscher, som Skatteverket gjort, har omsättningsminskningen varit 4 procent mellan 2019 och 2020. Nedgången i sysselsättning var ungefär lika stor.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.