Bolagsverket snabbar upp handläggningen

Bolagsverket snabbar upp handläggningen

Under lång tid har Bolagsverket haft svårt att hinna med. Dels beroende på att så många nya företag startats under det senaste året, dels som en följd av coronapandemin.

Nyregistreringen av företag har under coronapandemin varit stor. Under 2020 registrerades nästan 25 procent fler aktiebolag än tidigare år och under 2021 har ökningen varit ytterligare 10 procent.

Bakgrunden är dels sänkningen av aktiekapital, dels att pandemin påverkat arbetsmarknaden och fått fler att starta företag. Den stora ökningen har i sin tur lett till att handläggningstiderna på Bolagsverket på de flesta ärenden tillfälligt gått upp och varit långa under perioden.

Men nu börjar det ljusna och handläggningstiderna börjar återgå till mer normala nivåer, meddelar Bolagsverket.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.