Bästa Tillväxt 2019 – en snabbguide

Vad är Bästa Tillväxt?

Det här är Bästa Tillväxt

Priset Bästa Tillväxt tilldelas sedan 2007 den kommun i varje län där företagen har bäst tillväxt. Priset delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

 

Den bästa tillväxten finns där de flesta växer

Bred tillväxt skapar stabila regioner. Därför är Bästa Tillväxt en viktig värdemätare. Synas tillväxtindex premierar en stabil utveckling i näringslivet och lyfter fram kommuner där många företag växer.

 

Ingen attitydundersökning

Bästa Tillväxt bygger på fakta. Syna granskar siffror från företagens bokslut, vilket ger information om hur det faktiskt har gått för näringslivet i Sveriges kommuner.

 

Tre värden mäts:

– Andelen företag som har en omsättningsökning över fem procent mellan de två senaste årsredovisningarna.

– Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.

– Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna.

 

This entry was posted in Bästa Tillväxt, Bästa-Tillväxt, Public news, test Public news. Bookmark the permalink.

Leave a Reply