Allt fler unga och gamla hamnar hos inkasso

Den totala skulden hos svenska inkassobolag ökar, enligt branschorganisationen Svensk Inkasso. Skuldbeloppet – det vill säga den skuld som gäldenärerna är skyldiga inkassobolagens uppdragsgivare – uppgick vid årsskiftet till över 94 miljarder kronor, vilket är all-time-high.

Av de personer som har skulder till inkassobolagen är den stora majoriteten, 68 procent, i åldern 26 till 59 år, men unga vuxna under 25 år med skulder ökade från 7,6 procent 2019 till 11 procent 2020. Män är också i större utsträckning skuldsatta än kvinnor.

Antalet gäldenärer som hade en skuld till inkassobolagen ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare – 1,3 miljoner. Av dessa är 84 procent privatpersoner och 16 procent företag.

Typen av ärenden skiftar. Det kan handla om allt från obetalda hyror till inköp som gjorts på kredit till snabblån för att klara en akut ekonomisk situation.

En grupp som fått det allt svårare att klara av att betala sina kreditköp i tid är pensionärer, vilket är nytt. En förklaring till detta är att många som går i pension har så låga pensioner att dessa bara räcker till det mest nödvändiga.

Svensk Inkasso har också frågat medlemsföretagen om hur de ser på framtiden. 6 av 10 inkassobolag bedömer att ärendena kommer att öka.

This entry was posted in Public news, test Public news. Bookmark the permalink.