Monthly Archives: September 2021

Allmänna villkor för avtalskunder (AVA)

Gäller från och med 2021-09-20 och tills vidare 1. Allmänt AVA gäller för samtliga Synas kunder i den mån det inte träffats ett särskilt skriftligt avtal med avvikande bestämmelser. Avtalet äger i så fall företräde i de delar det finns … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Rekordlågt antal konkurser, men en kraftig ökning i två av tre storstadslän

Konkurserna minskar på riksnivå, men ökar i två av de tre viktiga storstadslänen. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Konkurserna i Sverige fortsätter att minska för andra månaden i följd. Visserligen bara med 1 procent i augusti jämfört med samma … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on Rekordlågt antal konkurser, men en kraftig ökning i två av tre storstadslän

Fler planerar att anställa

Under coronakrisen föll företagens anställningsplaner kraftigt. De senaste månaderna har dock optimismen bland företagen ökat och planerna på att nyanställa har tagit fart. Sedan våren 2020 har coronakrisen helt kommit att dominera utvecklingen på arbetsmarknaden då varsel och korttidspermitteringar steg … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on Fler planerar att anställa

Färre nystartade företag i augusti

Under augusti nyregistrerades något färre företag på Bolagsverket. Minskningen var 2,8 procent jämfört med samma månad 2020. Även om det är en nedgång ligger nyföretagandet på en historiskt sett hög nivå. Totalt registrerades 4 550 nya företag i augusti jämfört med … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on Färre nystartade företag i augusti

Fortsatt positiv utveckling i svensk ekonomi

Sveriges ekonomi fortsatte att växa andra kvartalet i år. Det var framförallt ökade investeringar som drog upp BNP. Efter den historiskt stora nedgången andra kvartalet förra året har BNP ökat varje kvartal sedan dess. I juli fortsatte den positiva trenden … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on Fortsatt positiv utveckling i svensk ekonomi