Monthly Archives: July 2021

Trenden är bruten – konkurserna ökar igen

Antalet konkurser i Sverige har minskat under en längre tid. Men nu tycks den positiva trenden bruten. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Sedan årsskiftet, och ännu längre tillbaka, har antalet konkurser i Sverige minskat markant. Men i juni tycks … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on Trenden är bruten – konkurserna ökar igen

Nyföretagandet ökar stort

Det startas nya företag i Sverige som aldrig förr. Bara under juni månad registrerades 4 598 nya aktiebolag i landet, en ökning med hela 19 procent jämfört med samma månad förra året. Från januari 2021 till och med juni har det … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on Nyföretagandet ökar stort

Många barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden

Nästan 177 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Men det finns stora skillnader mellan olika kommuner. I början av sommaren levde cirka 177 000 barn i familjer där … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on Många barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden

Förseningsavgift väntar om årsredovisning inte lämnas i tid

Reglerna om förseningsavgift är tvingande på så sätt att Bolagsverket är skyldigt att påföra förseningsavgift när årsredovisningen inte lämnas in i tid. Årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse måste enligt lag skickas in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on Förseningsavgift väntar om årsredovisning inte lämnas i tid