Monthly Archives: August 2020

Konkurserna ökar kraftigt i Stockholm och Västra Götaland

Antalet konkurser i Sverige ökade måttligt i juli i år jämfört med samma månad förra året – upp 5 procent. Men än är det för tidigt att tala om att den ekonomiska krisen som en följd av Covid-19 är över. … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Företag upplever ett ökat konkurshot

Data från Konjunkturinstitutet visar att alla sektorer inom näringslivet drabbats av minskad omsättning på grund av coronakrisen. Undersökningen visar också att många företag upplever ett konkurshot. I den senaste mätningen som Konjunkturinstitutet gjorde, där svaren samlades in mellan den 27 … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Fler väljer digitala årsredovisningar

Fler företag väljer den digitala vägen. Vid månadsskiftet juni/juli hade Bolagsverket fått in 50 000 digitala årsredovisningar under 2020. Andelen digitalt inlämnade årsredovisningar är för årets första sex månader uppe i 16 procent, att jämföra med 7 procent för helåret 2019. … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Stor oro på arbetsmarknaden som en följd av coronapandemin

Antalet varsel ökade kraftigt redan tidigt under coronapandemin. En tydlig ökning kan ses i nästan alla branscher och visar på ett näringsliv under mycket hård press. Totalt har 93 000 personer varslats om uppsägning sedan den 1 mars och fram … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment