Monthly Archives: April 2020

Kraftig ökning av antalet konkurser i mars

Antalet konkurser i Sverige ökar kraftigt – upp 27 procent i mars jämfört med samma månad förra året. Det visar statistik från oss på Syna. Det många befarat de senaste veckorna, att antalet konkurser i spåren på Coronaepidemin skulle öka, … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Konkurs eller rekonstruktion?

Stora delar av näringslivet är lamslaget som en direkt följd av den pandemi som härjar både i Sverige och resten av världen. I spåren av virusutbrotten kämpar många företag för sin överlevnad. Samtidigt ökar antalet konkurser i rekordtakt. Men kan … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Rekonstruktionerna ökar

Under de senaste veckorna har det kommit in ett kraftig ökat antal ansökningar om företagsrekonstruktion till landets tingsrätter. Vecka 12 (16–20 mars) kom det in sammanlagt 7 ansökningar om företagsrekonstruktion. En vecka senare (23–27 mars) ökade antalet ansökningar till 55. … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Vem får betalt vid en konkurs?

När ett företag går i konkurs ska företagets tillgångar säljas och de pengar som kommer in ska sedan användas i första hand för att betala konkursförvaltaren och sedan delas resten av pengarna ut till borgenärerna (de som har krav på … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Ingen indrivning av skatteskulder i april

Företag som drabbats ekonomiskt av Coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Med anledning av de stora volymerna av ansökningar och den korta tiden för hantering lämnar Skatteverket inga skatteskulder för indrivning i … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

KI: Djup lågkonjunktur att vänta

Den aktuella Coronaepidemin kommer att drabba svensk ekonomi hårt. Hur hårt är svårt att säga, men en synnerligen djup lågkonjunktur står för dörren, konstaterar Konjunkturinstitutet i en rapport. Under det andra kvartalet räknar KI med att BNP faller med drygt … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Småföretag extra utsatta

I Sverige fanns det 441 000 småföretagare (SCB 2018), som sysselsatte mellan 1 till 19 personer. Många av de här företagen är att betrakta som familjeföretag. Sammanlagt står småföretagen för 18 procent, eller 876 000, av Sveriges totala sysselsättning, varav 53 procent … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment