Monthly Archives: January 2020

Antalet konkurser ökade under 2019 jämfört med 2018

Under helåret 2019 ökade antalet konkurser i Sverige med 2,8 procent jämfört med 2018. Det visar aktuell statistik. I Stockholms län ökade dock antalet konkurser med hela 10,4 procent medan utvecklingen var bättre i de två andra ekonomiska motorerna, Västra … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Ekonomisk brottslighet ligger bakom många konkurser

Det kommer allt fler alarmerande uppgifter, bland annat från Ekobrottsmyndigheten, om att så många som vart fjärde bolag som går i konkurs misstänks vara oseriöst eller uppvisa bedrägligt beteende. – Om ett bolag exempelvis har väldigt hög omsättning, men ingen … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Sänkt aktiekapital ställer högre krav på kreditvärdighet

Från och med nyåret har kravet på aktiekapital sänkts från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Bakom förändringen ligger att regeringen vill göra det enklare för fler att starta eget. Nu höjs dock allt fler varningar för att fler oseriösa företagare … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Var vaksam om du ska sälja eller avveckla ditt företag

Står du inför det viktiga beslutet att sälja eller avveckla ditt företag? Då bör du vara extra vaksam på vilket företag du gör affärer med. Det kan vara lätt att bli bedragen. – Det finns företag på marknaden som erbjuder … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Skatten sänks för personer över 65 år

Allt fler väljer att förlänga sitt yrkesliv. Nytt är därför att skatten för personer över 65 år sänks från och med årsskiftet. Förändringen innebär att samma skatt ska gälla för lön och pension. Det berör alla över 65 år som … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

2020-01-01 sänks det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Regeringen menar att ändringen gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Ändringen främjar företagande, särskilt inom tjänstesektorn … Continue reading

Posted in Inloggad, Testa Inloggad | Leave a comment