Monthly Archives: October 2019

Antalet företag som går i konkurs ökar

Hittills i år har antalet konkurser i Sverige ökat med 1,3 procent under årets första nio månader jämfört med förra året, från 4 518 konkurser 2018 till 4 578 konkurser i år. Det är dessutom en trend som accelererat under september, då … Continue reading

Posted in Public news, Statistik, test Public news | Leave a comment

Längre väntetid hos Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten byter IT-system och det har fått som konsekvens att det under en övergångsfas medför långa väntetider för den som ansöker om betalningsförelägganden. Normalt är handläggningstiden 14 dagar, men för tillfället tar handläggningen upp till 80 dagar. Problemen förväntas kvarstå … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment

Sänkning av aktiekapitalet till nyår

Nu föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget bygger på den så kallade januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Lagförslaget föreslås träda i kraft redan den 1 januari … Continue reading

Posted in Public news, test Public news | Leave a comment