Monthly Archives: July 2016

Koll på företagen

“Vi använder Synas bokslutsinformation för att analysera utvecklingen i näringslivet, och för att uppmärksamma de företag i kommunen som är framstående i Bästa Tillväxt.” Michael Nydén, Näringslivsstrateg, Linköpings kommun.  

Posted in testimonial | Leave a comment